Landelijke Werkgroep Mudawannah

De landelijke werkgroep Mudawwanah heeft als hoofddoel: verbetering van de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen, bevorderen van zelfstandigheid en emancipatie o.a. door adequate hulpverlening, signalering van knelpunten, voorlichting en preventie. Een van haar activiteiten is het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor Marokkaanse vrouwen en hulpverleners over de wijzigingen in de Mudawwanah en de rechtspositie van vrouwen. Daarnaast heeft de werkgroep voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, meldpunten voor hulpverlening en verwijzing in kaart gebracht en informatie voor websites ontwikkeld. De werkgroep is nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen en discussies, zoals momenteel de problematiek van vrouwen die gedwongen achtergelaten worden in Marokko, en heeft een adviserende rol naar beleidsmakers en politici.

In de landelijke werkgroep participeren onder andere:

SSR, Stichting Steun Remigranten, Utrecht    
e : ssrned@planet.nl 
www.steunremigranten.nl

Stichting Kezban, Tilburg
e: info@st-kezban.nl
www.st-kezban.nl
Ontwikkeld voorlichtingsmateriaal

1. Brochure 'Achtergebleven of achtergelaten?' Een wegwijzer voor Marokkaanse vrouwen over gedwongen achterlating in Marokko. Er wordt informatie gegeven over achterlating en wat vrouwen kunnen doen bij achterlating of het voorkomen daarvan. De wegwijzer is tweetalig uitgegeven en kan ook gebruikt worden voor voorlichting in Marokko.

2. De film 'Onzichtbare veranderingen'  gaat over de veranderingen in de Mudawwanah,  Marokkaanse personen- en familiewetgeving, en de uitvoering van deze veranderingen in de praktijk. De film is bedoeld voor voorlichtingsbijeenkomsten en biedt informatie in de eigen taal.

3. Brochures Mudawwanah
- Mudawwanah; informatie over het Marokkaanse familierecht. Deze brochure, die bedoeld is voor hulpverleners, behandelt die onderdelen van het familierecht in de Mudawwanah die het meest relevant zijn voor Marokkaanse vrouwen in Nederland
- Mudawwanah; informatie over het Marokkaanse familierecht, met recente wijzigingen. Deze brochure is bedoeld voor Marokkaanse vrouwen die in Nederland wonen, daarnaast is de informatie belangrijk voor vrouwen die van plan zijn zich in Nederland te vestigen. De brochure is beschikbaar in het Nederlands en in het Arabisch. De brochures Mudawwanah zijn hieronder te downloaden. Informatie over de Mudawannah (voor hulpverleners)

 


bestand: 1270584411_Boekje Mudawwanah.pdf

Informatie over de Mudawannah (voor vrouwen)


bestand: 1270584472_Arab. Brochure.pdf


bestand: 1270584502_Ned Brochure.pdf

Presentatie 'Achtergebleven of achtergelaten?'

Op 27 maart 2006 vond in het Provinciehuis in Den Bosch de presentatie plaats van de wegwijzer: 'Achtergebleven of achtergelaten?'  en van de voorlichtingsfilm 'Onzichtbare veranderingen' .  
Tijdens de presentatie kwamen de volgende zaken aan de orde: 
· De problematiek rond achterlating en de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen onder de aandacht brengen en houden van politiek, beleidsmakers en hulpverlening.
· Aandacht vragen voor een adequate hulpverlening, versnelde procedures, voorlichting en preventie in Nederland en Marokko ter verbetering van de rechtspositie van vrouwen en kinderen en deze mogelijkheden ook voor andere landen onderzoeken.
· Oproep tot actieve deelname van organisaties aan de voorlichtingscampagne voor Marokkaanse vrouwen, mannen en hulpverleners.

De Wegwijzer en de voorlichtingsfilm zijn aangeboden aan toenmalig minister Verdonk (Vreemdelingenzaken & Integratie) en aan dhr. W. Luijendijk, gedeputeerde van Noord Brabant.